Wednesday, 22/01/2020 - 12:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Việt Ân

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 – 2015 Đợt 5 - Thực hiện từ ngày 02 tháng 02 năm 2015

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 – 2015 Đợt 5 - Thực hiện từ ngày 02 tháng 02 năm 2015

Thứ

Tiết

Lớp 6A

Lớp 7A

Lớp 7B

Lớp 8A

Lớp 8B

Lớp 9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Sinh - Ánh

Văn – Thủy

CN – Lợi

AN - Thảo

Hóa – Lượng

Anh Dũng

3

Toán - Ký

Anh – Dũng

Văn – Thủy

TD – Đào

Văn – Huệ

Văn - Thêu

4

GD -Huệ

Toán - Hương

GD  - Thêu

Toán – Phương

Anh – Dũng

Toán – Đào

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn - Dung

AN - Thảo

TD – Đào

Hóa - Lượng

Địa – Lợi

Hóa – Ánh

2

Toán - Ký

Sinh – Ánh

Anh  - Dũng

Địa – Lợi

MT - Thảo

TD – Đào

3

TD – Đào

Toán - Hương

Văn – Thủy

Anh  - Dũng

Văn – Huệ

Văn - Thêu

4

Sinh – Ánh

Văn – Thủy

Toán - Hương

Văn - Huệ

Toán – Phương

Toán – Đào

5

Anh – Dũng

TC Văn

TC Toán

TC Văn

TC Toán

TCVăn

4

1

Toán - Ký

Sử – Thủy

Toán – Hương

Toán – Phương

TD – Đào

Sử – Huệ

2

TD – Đào

CN - Thảo

Sử – Thủy

Văn – Huệ

Toán – Phương

Lý – Hương

3

MT - Thảo

Anh - Dũng

TD – Đào

GD - Huệ

Hóa – Lượng

Địa – Lợi

4

Anh – Dũng

Sinh – Ánh

Lý – Hương

Địa – Lợi

Lý - Ký

Toán – Đào

5

 

MT - Thảo

CN - Lợi

Anh – Dũng

Sử – Thêu

Sinh - Lượng

5

1

Văn - Dung

Địa – Lợi

AN - Thảo

Hóa – Lượng

Anh – Dũng

Văn –Thêu

2

CN – Ánh

Sử – Thủy

Địa  -Lợi

Văn – Huệ

TD – Đào

CN - Thảo

3

Sử – Thêu

TD – Đào

Sử – Thủy

Văn – Huệ

Toán – Phương

Hóa - Ánh

4

Tin – Dũng

Toán - Hương

MT - Thảo

Sinh - Lương

GD - Huệ

Toán – Đào

5

Tin – Dũng

TcToán

Tc Văn

TC - Toán

TC Văn

TC Toán

6

1

Anh – Dũng

TD – Đào

Văn – Thủy

Toán – Phương

Văn – Huệ

Sinh – Lượng

2

AN - Thảo

Anh –Dũng

Văn – Thủy

TD - Đào

Văn – Huệ

GD –Thêu

3

Toán - Ký

Địa – Lợi

Toán – Hương

Anh – Dũng

CN - Ánh

TD – Đào

4

Lý – Hương

GD - Thêu

Anh –Dũng

MT - Thảo

Địa – Lợi

Sử – Huệ

5

 

CN - Thảo

Sinh – Ánh

Lý - Ký

Sinh – Lượng

Lý – Hương

7

1

Văn - Dung

Toán - Hương

Địa – Lợi

Toán – Phương

Sinh - Lượng

Văn - Thêu

2

Văn - Dung

Lý – Hương

Anh – Dũng

CN – Ánh

Toán – Phương

Văn - Thêu

3

CN – Ánh

Văn – Thủy

Toán - Hương

Sử – Thêu

Anh - Dũng

MT - Thảo

4

Địa – Lợi

Văn – Thủy

Sinh – Ánh

Sinh – Lượng

AN - Thảo

Anh – Liêm

5

SHL - Ánh

SHL - Thủy

SHL - Lợi

SHL – Thảo

SHL – Lượng

SHL – Liêm

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 39
Tháng 01 : 776
Năm 2020 : 776